Pamiętaj, że kupując w maleostore.com prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktu w naszym sklepie internetowym w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Standardowo zwrot pieniędzy zostanie wykonany do 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconego produktu. Pełną informację o prawie odstąpienia od umowy przez konsumenta znajdziesz w naszym regulaminie sklepu dostępnym …
Prosimy przed skorzystaniem z prawa zwrotu o przymierzanie naszych ubrań tylko w taki sposób jak jest to możliwe w sklepie stacjonarnym, aby nie posiadały uszkodzeń mechanicznych, były czyste i wolne od jakichkolwiek zapachów.
Na końcu tej strony znajdziesz także szczegółowe informacje dotyczące zwrotu produktów z kategorii: stroje kąpielowe.


Reklamacja – pamiętaj, że ponosimy także odpowiedzialność za nasze produkty na podstawie rękojmi jeżeli posiadają one wady fizyczne. Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego. Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu. Ważne! Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
Szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady produktu oraz Twoich uprawnień znajdziesz w naszym regulaminie sklepu dostępnym …
Pamiętaj, że jeżeli na dany produkt została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Jak dokonać zwrotu lub reklamacji? To proste!

SPOSÓB I

 1. Wejdź na:………………wpisz numer zamówienia oraz adres e-mail.
 2. Kliknij w link wysłany na podanego e-maila i wypełnij formularz zwrotu/reklamacji.
 3. Zapakuj zwracane produkty i dołącz wydrukowany formularz.
  Jeśli nie posiadasz drukarki, formularz możesz przepisać ręcznie.
 4. Paczkę odeślij na adres:
  Maleo ul. Gerberowa 12, 30-898 Kraków
 5. Nie odbieramy paczek za pobraniem oraz z paczkomatów.


SPOSÓB II – Warunkiem jest posiadanie założonego konta w malestore.com

 1. Zaloguj się na swoje konto w maleostore.com. Zgłoś chęć zwrotu/reklamacji w historii zamówień wypełniając formularz.
 2. Wydrukuj formularz zwrotu/reklamacji i dołącz do odsyłanego produktu.
 3. Paczkę odeślij na adres:
  Maleo ul. Gerberowa 12, 30-898 Kraków
 4. Nie odbieramy paczek za pobraniem oraz z paczkomatów.

Kontakt z nami ws. zwrotów i reklamacji

+48 604 307 371 oraz kontakt@maleostore.com w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta. Zapraszamy!

 

Informacje dotyczące zwrotów produktów z kategorii : Stroje kąpielowe

Stroje kąpielowe sprzedajemy w całości jako jeden produkt (nawet w przypadku produktów – zestawów składających się z kilku części, stanowią one jeden produkt). Dlatego stroje kąpielowe zwracane w ramach prawa do odstąpienia od umowy (zwane dalej „Zwracanymi Artykułami”) muszą zostać zwrócone w całości, z wyłączeniem możliwości zwrotu tylko niektórych części lub komponentów danych Zwracanych Artykułów.

Konsument przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy ma możliwość przymierzenia Zwracanych Artykułów, tak jak jest to możliwe w sklepie stacjonarnym. Oznacza to, że konsument w takim wypadku nie ma prawa noszenia Zwracanych Artykułów, prania, czy używania ich w inny sposób niż jest to możliwe w sklepie stacjonarnym. Przymierzenie Zwracanych Artykułów nie wymaga podobnie jak w sklepie stacjonarnym zrywania metek, etykiet, czy zdejmowania plomb higienicznych.
Prosimy o zwrot Zwracanych Artykułów zapakowanych tak, jak zostały otrzymane, wraz ze wszystkimi metkami i etykietami oraz plombami higienicznymi.
Należy pamiętać, że konsument pozostaje odpowiedzialny za obniżenie wartości Zwracanych Artykułów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Zwracanych Artykułów. W przypadku korzystania przez konsumenta ze Zwracanego Artykułu w sposób opisany w zdaniu poprzednim Sprzedawca ma prawo domagać się od konsumenta odszkodowania – z zastrzeżeniem indywidualnej oceny okoliczności faktycznych danego zwrotu wysokość odszkodowania może w skrajnych przypadkach wynosić nawet równowartość ceny zakupionego towaru.
Ustawa o prawach konsumenta przewiduje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
W odniesieniu do Zwracanych Artykułów posiadających plombę higieniczną, z zastrzeżeniem indywidualnej oceny okoliczności faktycznych, wyjątek określony powyżej mógłby mieć zastosowanie, gdy Zwracany Artykuł zostanie zwrócony bez plomby higienicznej.